KazNIC KAZAKHSTAN NETWORK INFORMATION CENTER ҚАЗАҚ ТОРАП АҚПАРАТ ОРТАЛЫҒЫ

қазақша | русский | english

WHOIS KZ домендік атауларын іздеу

Домен атауы
Domain Name............: shymkentcontrol.gov.kz

Organization Using Domain Name
Name...................: Dyuisebek Nursultan Kyrmangazyuly
Organization Name......: Departamen po kontrolyu v sfere obrazovaniya goroda Shymkent
Street Address.........: pr.Tauke hana 5
City...................: Shymkent
State..................: 160012
Postal Code............: Shymkent
Country................: KZ

Administrative Contact/Agent
NIC Handle.............: regcontrol
Name...................: Dyuisebek Nursultan Kyrmangazyuly
Phone Number...........: 87252276553 1234
Fax Number.............: 87252215011 
Email Address..........: uko.control@mail.ru

Nameserver in listed order

Primary server.........: ns1.sotnikov.kz
Primary ip address.....: 95.58.31.174

Secondary server.......: ns2.sotnikov.kz
Secondary ip address...: 185.146.3.4


Domain created: 2018-09-14 12:15:12 (GMT+0:00)
Last modified : 
Domain status : ok - Normal state.
                
Registar created: NIT.KZ
Current Registar: NIT.KZ