KazNIC KAZAKHSTAN NETWORK INFORMATION CENTER ҚАЗАҚ ТОРАП АҚПАРАТ ОРТАЛЫҒЫ

қазақша | русский | english

Тіркеушілер арасындағы тіркеу трансферінің тәртібі

А. Трансфер Тіркеушімен авторизацияланады

1. Тіркеушіге талаптар

Тіркелген атаудың Тіркелушісі алушы Тіркеушіге трансфер үдерісі нақты Тәртіптің минималды стандарттарына қатысты және Тіркеу орнының ережелерімен осы трансфер рұқсат етілген жағдайда Тіркеушілер арасында өз домендік атауларын трансфер мүмкіндігі болу керек. Тіркеушілер арасындағы трансфер үдерісі қарапайым әрі анық мәнде жүргізілу керек. Сонымен бірге, Тіркеушілер тіркелген атаудың Тіркелушісін ақапараттандыру бойынша қабылдауда және Тіркеушілермен жүргізілетін әрбір трансфердің басылған ақпаратын көруді ұсынуда қатысты әрекеттер жасау керек.

1.1 Трансфердің уәкілеттіктері

Жоғалынған Тіркеушіде көрсетілген немесе WHOIS сервисінде жария болса, тек Әкімшілік контакт (мүмкін болған жағдайда) және тіркелген атаудың Тіркелушісі алатын Тіркеушінің трансфер сұранысын растауға не бас тартуына құқығы бар. Даулы жағдай туған кезде, Тіркелуші Әкімшілік контактқа қарағанда, аса құқығы болады. Тіркеушілер трансфер сұранысының аутентификациясын тексеру Тіркеуші немесе Тіркеу орны жазбаларынан WHOIS деректерін қолдануға болады.

2. Алатын Тіркеушіге талаптар

Тіркелген атаудың Тіркелушісі домендік атаудың тіркеу трансферін басқа Тіркеушіге сұраса, алатын Тіркеуші төмендегі тармақтармен танысу керек:

2.1 Тіркелген атаудың Тіркелушісінен немесе Әкімшілік контакттан (одан әрі трансфер Контактісі) трансфердің (авторизацияны) растауын алу керек. Осылай трансфер растауы егер трансфер Контактісінен алынса ғана трансфер жүргізілетін болады.

2.1.1 Авторизация қызмет етіп тұрған авторизация Формасын (одан әрі-АФ) қолданса ғана жүргізіледі. Тіркеу орнының сайтынан табуға болатын АФ екі түрі бар. АФ, «Тіркелуші трансферінің бастапқы авторизациясы» деп аталатын трансфер Контактісінен авторизация трансферін сұрау үшін ағымды Тіркеушімен қолданылуы мүмкін.

2.1.2 Егер алушы Тіркеуші жеке авторизация үдерісін қаласа, онда алушы Тіркеуші трансфер Контактісі идентификациясының сенімді куәлігін алу және осы куәліктің алғандығын растайтын қатысты жазбаларды қолдау міндетін өзіне қабылдайды. Сонымен бірге, алушы Тіркеуші сұраныс берген тұлға осы трансфер үшін авторизацияланған болып табылатынына сенуіне міндетті. Куәліктің қыстырма формалары болуымүмкін:

 • Нотариальды расталған өтініш;
 • Төлқұжат немесе жеке төлқұжат;
 • Заңды тұлғаны тіркеу куәлігі (Заңды тұлғалар үшін);

2.1.3 Егер алушы Тіркеуші трансфер авторизациясын электронды формасын алу жағдайында, идентификация формалары өзіне қосады:

 • Алушы Тіркелушінің елдің әрекеттегі заңнамасымен сәйкес электронды жазбасы (егер осы заңнама бар болған жағдайда);
 • Электрондық пошта мекен-жайы бар болса, жеке немесе заңды тұлғаның келісуі трансфер Контактісінің мекен-жайына идентивті болады;
 • Ағымды Тіркеуші трансферге сұранысқа бас тарта алмайды, себебі алушы Тіркеуші жоғарыда аталғандардың расталғандарына негізделеді.

Егер алушы Тіркеуші қатысты растау алмаса, трансфер жүргізілмейді. Барлық жағдайларда егер алушы Тіркеуші трансфер Контактісімен жасалған трансфер сұранысын алып, сенген болса қалпында қалады.

2.2 Тіркеушінің бағдарламалық интерфейсінде көрсетілген "transfer" командасын жіберу жолымен трансфер сұранысы жаңа Тіркеушіні нұсқап, Тіркеу орнының (тізілімде) операторының деректер базасында өзгерістер жасайды.

2.2.1 Тіркеушімен "transfer" командасын жіберу Whois-та көрсетілген трансфер Контактісінен міндетті растаумен болатынын білдіреді.

2.2.2 Алушы Тіркеуші Тіркеушілер арасындағы домендік атауларды трансферге тіркелген атаулардың Тіркелушінің сұранысын тексеруге жауапты. Бірақ, бұл ағымды Тіркеуші өз қалауымен тіркелген атаудың Тіркелушісінің ойына тәуелді растау алатынын, нақты Тәртіптің 3-тармағына сәйкес алатын Тіркеушіге домендік атаудың трансферін жүзеге асыратынын шетке шығармайды.

3. Ағымды Тіркеушінің міндеттері.

Ағымды Тіркеуші трансферге Тіркеу орнының ескертуін алу кезінде тіркелген атаудың Тіркелушісінің ойын растауды сұрауы өз қалауымен тәуелді болады. Ағымды Тіркеуші тіркелген атаудың Тіркелушісі үшін жеткілікті ақпараттандырылған болып, осы сұраныс сенімді болатынына қызметтегі авторизация Формасын (АФ) қолдануы керек.

Авторизация Формасы Тіркеу орнынан трансфер сұранысы алынғаннан кейін 24 сағаттан кеш емес Тіркеушінің мүмкіншіліктерінің шегінде тежелмеусіз трансфер Контактісіне ағымды Тіркеушімен жіберілу керек.

Ағымды Тіркеушінің қабілетсіздігі Тіркеу орнының ескертуін 5 (бес) күнтізбелік күн аралығында жауапты ұсынуы Тіркеушімен трансфер сұранысын растау болып табылады.

Егер WHOIS-та көрсетілген трансфер Контактісі ағымды Тіркеушіге трансфер сұранысын растамаса, және ағымды Тіркелуші трансфер әрекетін жүргізуге рұқсат бермеген жағдайда, ағымды Тіркеуші трансфер жүргізуді рұқсат берген сияқты болады.

Кез келген себеппен трансфер сұранысы бас тартылса, ағымды Тіркеуші тіркелген атау Тіркелушісіне және бас тарту себебін жеке алушы Тіркеушіге ұсыну керек. Ағымды Тіркеуші трансферге келесі жағдайларда бас тартуы мүмкін:

 1. Жанама куәлік алынса
 2. Даулы мәселелерді шешу Тәртібіне сәйкес әрекеттер
 3. Олардың құқығына қатысты сот шешімі
 4. Тіркелген атаудың Тіркелушісі және Әкімшілік контакт арасындағы дау
 5. Тіркеудің бастапқы кезеңінің төленбеуі (несие картасы бойынша төлеуді шақыртуды қосқанда), егер домендік атауды қолдау мерзімі немесе тіркеудің ағымды кезеңі өтіп кетсе, егер қолдау мерзімі өтіп кетпесе. Тіркеуші осындай барлық жағдайларда трансфер сұранысын бас тартпағанға дейін домендік атау статусын «Тоқтатылды» ("Hold") деп орнату керек.
 6. Трансфер Контактісінен жазбаша түрдегі келіспеуі (email, факс, хат т.с.с.)
 7. Домендік атауда "Блокқа қойылды" ("Hold") статусы болса, Тіркеуші "Блокқа қойылды" статусынан алу үшін Тіркелушіге жүзеге асырушылық және сай талаптарды көрсеткендігін білдіреді.
 8. Қайтадан тіркелген домендік атау үшін кезеңі 60 күнтізбелік күн өткен жоқ.
 9. Бастапқы трансферден кейін (Екі Тіркеуші келісімге келген және/немесе дауды шешу процесінде бастапқы Тіркеушіге қайтадан трансферді алып тастағанда ) кезеңі 60 күнтізбелік күн өткен жоқ. (немесе аз кезең, егер арнайы анықталған болса).

Тіркеушінің өзгертуге сұранысы бас тартылған жағдайда, қосады, бірақ келесімен шектелмейді:

 • Болашақ қолдау кезеңін (болмаған) төлемеу;
 • Тіркелген атаудың Тіркелушісінен немесе Әкімшілік контактіден жауап алынбаса;
 • Домендік атауда "Блокқа қойылды" статусы болса, тіркелген атаудың Тіркелушісіне егер трансфер сұранысына дейін домендік атауды блоктан алу мүмкіндігі болса;
 • Домендік атаудың тіркеу кезеңінің шектеулері, басқа бастапқы тіркеу кезіндегі бірінші 60 күн немесе алдыңғы трансфердің 60 күннен кейін;
 • Ағымды Тіркеушіде трансфер үдерісіне тәуелді болмайтын тіркелген атау Тіркелушісінен төлемді алуға болатын басқа механизмдер бар. Төлем туралы дау туған жағдайда ағымды Тіркеуші тіркелген атаудың Тіркелушісінен трансфер үрдісін төлем сақтандыру механизмі сияқты қолданбау керек. Бұл талаптарға келесі шығартулар бар:
 • (1) Егер осы кезеңнің аяқталғаннан кейін трансфер сұранылса, бастапқы тіркеу кезеңін төлемеу жағдайында,
 • (2) Егер тіркеу кезеңі аяқталғанға дейін трансфер сұранса, ағымды тіркеу кезеңін төлемеу жағдайында.

4. Тіркеушілердің координациясы

Әрбір Тіркеуші даулы мәселелерді шешу Тәртібімен сәйкес дауларды беру және қолдау үшін қажет болатын авторизация Формаларын және трансфер Контактісінің жауабын қосқанда, құжаттар көшірмесін сақтауда жауапркешілік көрсетеді. Алушы Тіркеуші Авторизация Формаларын трансфер Контактісінен қай түрде алаынғаны бойынша сол түрде сақтауға міндетті. Идентификацияның сенімді куәлігінің көшірмелері авторизация Формаларыменбірге сақталу керек.

Алушы және ағымды Тіркеуші трансфер транзакциясына сәйкес жалғасуда және кейін трансфер бойынша куәлікті ұсынулары қажет. Бұндай ақпарат трансфер транзакция жағы болатын тек сұраныс бойынша және тек Тіркеушіге ғана ұсынылу керек. Сонымен қатар, Тіркеу орнының операторы сот немесе басқа уәкілетті орган даулы мәселелерді шешу Тәртібінің үшінші тұлғасының құқығына сәйкес сұраныс түскен кезден бастап 5 күн аралығында ұсынылу керек.

Алушы Тіркеуші авторизация Формасының жазбаша не электронды көшірмесін бұрыңғы Тіркеуші сұранысы бойынша сақтап, ұсынуы керек. Ағымды Тіркеуші АФ көшірмелерін сұраған жағдайда, алушы Тіркеуші ағымды Тіркеушінің (қатысты құжатты ұсынуды қоса) сұранысын 5 (бес) күнтізбелік күн аралығында ұсыну керек.

Көрсетілген мерзімде осы құжатты ұсыну қабілетсіздігі берілген Тәртіптің талаптарымен сәйкес трансферге наразылығын білдірсе, Тіркеу орнының операторымен траснферден бас тарту үшін негздеме болып табылады.

Егер ағымды не алушы Тіркелуші нақты Тәртіптің ережелеріне сәйкес трансфер сұранысы берілгеніне күмәнданса, онда осындай тіркеуші нақты тәртіптің С секциясында көрсетілгендей, дау үрдісін бастауы мүмкін.

Трансфер сұраныстарын жеңілдету мақсатында Тіркеушілер басқа Тіркеушілермен және Тіркеу орнымен қолдану үшін электронды поштаның уникалды және жеке мекен-жайын ұсынуға және қолдауға міндетті:

 • (1) Бұл мекен-жай нақты тәртіппен орнатылған трансфер сұраныстары және үрдістеріне қатысты мәселелер үшін қолайлы.
 • (2) Бұл мекен-жаймен басқару хабарламалар трансфер сұрақтарына жауапты тұлғамен алынатындығына кепілдік беру керек.
 • (3) Бұл мекен-жайға түсетін барлық хабарламаларға 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей жауаптар берілу керек.

5. EPP бойынша өзара қарым-қатынасатын Тіркеушілер үшін талаптар

Тіркеушілер Тіркеу орнымен EPP хаттамасы арқылы өзара қарым-қатынасатын жүзеге асырушы талаптар төменде көрсетілген:

Егер Тіркеуші домендік атаудың Тіркелушісіне "AuthInfo" өзіндік уникалды кодымен шығару және басқару мүмкіндігін ұсынбаса, тіркеуші домендік атаудың Тіркелушісіне бастапқы сұраныс кезінен бастап 5 (бес) күн аралығында уникалды кодты ("AuthInfo") ұсыну керек.

Тіркеуші контактілер туралы кез келген ақпарат тұрғыларын өзгерту үшін механизмдерге қарағанда, аса шектелген немесе тіркелген домендік атаудыңТіркелушісіне домендік атаулар серверлері туралы домендік атаудың Тіркелушісіне қажетті "AuthInfo" кодын алуға мәжбүрлемесе, кейбір механизмдерді қолдануға міндетті емес.

Ағымды Тіркеуші тіркелген атаудың Тіркелушісіне "AuthInfo" кодын беруге төлемдер бойынша Тіркелуші мен Тіркеушілер арасындағы дау бар екендігі негізінде тосқауыл жасамау керек.

Тіркеушімен шығарылған "AuthInfo" коды әрбір домендік атау үшін уникалды болу керек.

"AuthInfo" коды нақты Тәртіптің 2 және 4 Секцияларында көрсетілгендей, трансфер сұранысын авторизациялау не растау үшін Авторизация Формасы сияқты қажет кезінде тіркелген домендік атаудың Тіркелушісінің идентификациясы үшін қолданылу керек.

6. Тіркеу орнына талаптар

Алушы Тіркеушіден "transfer" командасын алу кезінде Тіркеу орнының операторы екі Тіркеушілерге электронды ескерту жіберуі керек. Егер Тіркеу орны бұл мақсаттар үшін электронды поштаны қолданған жағдайда, ескерту трансфер үрдісін жеңілдету мақсатында әрбір Тіркеушімен белгіленген электронды поштаның уникалды мекен-жайына жіберілу керек.

Тіркеу орнының операторы ағымды Тіркеушіден трансфер сұранысын бас тарту командасын 5 (бес) күн аралығында алса, сұранылған трансферді орындау керек.

Алушы Тіркелушіге деректер базасындағы өзгертулер жүргізілгеннен кейін Тіркеу орнының операторы екі Тіркеушіге электронды ескерту жіберу керек. Бұл ескерту трансфер үрдісін жеңілдету мақсатында немесе жақтардың келісу бойынша басқа мекен-жайы әрбір Тіркеушімен орнатылған электронды поштаның уникалды мекен-жайына жіберілу керек.

Тіркеу орнының операторы егер трансфер жүргізілгенге дейін, Тіркеу орнының операторы төменде көрсетілген ескертулердің біреуін алса, жүргізіліп жатқан трансферден бас тартуға міндетті. Бұл жағдайда, трансфер келесі тәртіпте жүргізіледі және домендік атау бастапқы қалпына орнатылады. Егер талап сотқа берілмесе, тіркеу орнымен дауды шешу жағдайларын қоспағанда Тіркеу орнының операторы ескертуді алғаннан бастап 5 (бес) күнтізбелік күн аралығында жүргізілген трансферден бас тартуға міндетті. Талап ететін ескерту төменде көрсетілгендердің біреуі болу керек:

 • (1) Трансфер нақты Тәртіптің талаптарына сәйкес емес немесе қате жүргізіліп, электронды пошта, хат не факс арқылы жіберілген алушы және беруші Тіркеушілер арасындағы Келісім;
 • (2) Трансфер бойынша сәйкес құқығы бар органмен дауды шешудің қорытынды анықтамасы; немесе
 • (3) Бұл трансфер бойынша құқығына сәйкес сот шешімі.

7. Тіркеу туралы жазбалар

Әрбір Тіркеуші өз тұтынушылары тіркелген атаулардың Тіркелушілерінен сәйкес құжаттарының көшірмелерін және домендік атауларды тіркеудің бастапқы мерзімінің дәлелдемелерін өзінде ұстауларын талап ету керек.

8. Тіркеуге ықпал ету

Нақты тәртіпке сәйкес Тіркелушімен авторизацияланған трансфер үрдісін Тіркеу орнының операторымен орындауы тіркеудің ағымды кезеңі 10 (он) жыл кезеңін аспау шартында бар тіркеудің кезеңін 1 (бір) жылға ұзартуына әкеледі. Егер трансфер кезінде домендік атауды алушы Тіркеуші 0 (нөл) көрсетсе, домендік атауды қолдаудың бар кезеңі ұзартылмайтын болады.